MVD in 2013 en 2014

Als bestuur van de Stichting Mindervalidendag brengen wij u graag op de hoogte van hetgeen wij in 2013 hebben gedaan en in 2014 nog gaan doen. Natuurlijk was er ook dit keer de jaarlijkse mindervalidendag, maar daarnaast hebben er nog meer activiteiten plaatsgevonden. Deze hebben we onder andere gefinancierd met de opbrengsten van de Gildefeesten in 2012, de dienstenveiling in juni jl. en door de gehele beerse gemeenschap.

2013: 25 jarig jubileum mindervalidendag, Viva vakantieweek, Handbike Stan Coppelmans

De 25e mindervalidendag  (1 september jl.) hebben we op een bijzondere en extra feestelijke manier kunnen vieren. Er waren speciale optredens van onder andere IJsco Ali, Rinaldo en een look-a-like van Frans Bauer. Voor alle tweehonderd bezoekers waren er frites en snacks en degenen die wilden, konden een tochtje maken met een treintje door Oostelbeers.

Vorig jaar hebben we ook, mede dankzij uw steun, enkele projecten financieel kunnen steunen. Zo hebben we in de zomer geld gedoneerd aan Viva vakantieweek. Viva maakt het mogelijk om mensen, die ook binnen onze doelgroep vallen, een geweldige vakantieweek aan te bieden. Door onze financiële bijdrage konden er extra activiteiten georganiseerd worden. Daarnaast hebben we een bijdrage kunnen leveren, aan een aanpassing voor de rolstoel van Stan Coppelmans. Voor zijn rolstoel is een handbike gemaakt. Stan is woonachtig in Middelbeers en kan zich, nu de rolstoel is aangepast, zelfstandig voortbewegen. In januari 2014 is deze handbike aangeboden aan Stan door mensen van het Gilde Sint Joris, degene die de aanpassing heeft gemaakt en door enkele bestuursleden.

2014: uitstapje Beekse Bergen, Amarant, Mindervalidendag

Ook voor 2014 is er weer het nodige gepland. Zo staat er omstreeks mei/juni een extra uitstapje naar de Beekse Bergen op het programma. Dit uitstapje is voor alle deelnemers aan de Mindervalidendag die uit de Beerzen komen.

Ook willen we dit jaar vrijwilliger Els Bressers in de gelegenheid stellen om voor enkele bewoners van Amarant – een huis voor mensen met een beperking –  een uitstapje te organiseren.

Verder organiseren we natuurlijk ook dit jaar een mindervalidendag. Deze staat gepland voor zondag 7 september. De exacte invulling blijft nog een verrassing maar dat het een grandioze dag vol muziek, optredens en een buitenactiviteit zal zijn staat vast.